Hvordan levde folk med ulv og andre store rovvilt i gamledag

Temakveld om hvordan ulven og rovdyrene har vært og er en del av vår historie. Hvordan har menneskene forholdt seg til de store rovdyrartene gjennom historien?

Hvordan har historier, fakta og myter preget vår kunnskap og vårt forhold til de store rovdyrene gjennom tidene, og da særlig vårt forhold til ulven i dag, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt?

Foredraget holdes av førsteamanuensis Kristin E. Gangås som har erfaring fra ulike rovviltprosjekter. Hun jobber også med forskning på holdninger til rovvilt, og ser på hvordan tillit til rovviltforskning og forskere varierer med ulike årsaker.


Billetter til Hvordan levde folk med ulv og andre store rovvilt i gamledag

Vis hele programmet
_
_
_